Certifications

  • ISO 9001-2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018
  • Achilles JQ/ EPIM
  • Authorized electro contractor – Direktoratet for Samfunnssikkerhet & Beredskap (DSB)
  • DNV/Presafe certified EX workshop
  • EKOM authorized – Elektroniske Kommunikasjonsnett (PT)

PSW Power & Automation has all relevant approvals:

Distribution systemsLow voltage
EX certified areasElectrical systems
MachinesElectrical systems
MaritimeHigh voltage
MaritimeLow voltage
IndustryLow voltage
Cable constructionLow voltage
Building/constructionLow voltage
Building/ constructionHigh voltage
Distribution systemsHigh voltage
Singel high voltageOperation and maintenance